HiPER Calc Pro艾泰计算器v10.0.5破解版

2022-09-02安卓应用24058,611
摘要

HiPER Calc Pro 是 HiPER Scientific Calculator 的高级版本,是一款功能强悍的多功能科学计算器应用。

软件信息

HiPER Calc Pro 是 HiPER Scientific Calculator 的高级版本,是一款功能强悍的多功能科学计算器应用。

HiPER Calc Pro 计算器最多可包含100位有效数字和9位指数。它检测重复的小数,并且其中的数字也可以分数形式输入或转换为分数。您也可以切换到“表达式”模式,以自然的方式编写表达式并观察计算。尽可能简化表达式,并使用分数,平方根?将结果显示为表达式。

软件截图

HiPER Calc Pro艾泰计算器v10.0.5破解版 HiPER Calc Pro艾泰计算器v10.0.5破解版 HiPER Calc Pro艾泰计算器v10.0.5破解版

 

适合各种屏幕尺寸的几种布局

 • 小型设备的“口袋”
 • 智能手机(纵向和横向)的“紧凑”
 • 平板电脑,可以在平板电脑中打开多行显示以显示完整信息历史记录并提供访问以前的结果。

功能

 • 基本的算术运算,包括百分比,取模和取反;
 • 分数(在表达式模式下,可以将包括嵌套分数在内的任何表达式作为分子和分母输入);
 • 混合数字;
 • 周期数及其转换为分数;
 • 不计其数的牙套;
 • 运营人优先权;
 • 重复操作;
 • 计算细节-有关计算的扩展信息,例如所有复数根,单位圆等;
 • 复数
 • 直角坐标和极坐标之间的转换
 • 高级数字运算,例如随机数,组合,置换,共同的最大除数等;
 • 三角函数和双曲函数;
 • 幂,根,对数等;
 • 度,分和秒转换;
 • 定点,科学和工程显示格式;
 • 将指数显示为SI单位前缀;
 • 具有10个扩展内存的内存操作;
 • 具有各种剪贴板格式的剪贴板操作;
 • 结果记录;
 • 二进制,八进制和十六进制数字系统;
 • 逻辑运算;
 • 按位移位和旋转;
 • 触觉反馈;
 • 超过90个物理常数;
 • 在200个单位之间转换;
 • 反向波兰语符号。
 • 计算器具有许多设置来管理全屏模式,十进制和千位分隔符等。

更新内容

 • Android 10上的黑暗模式
 • 新细节:部分分数
 • 按部分积分
 • 改进了对计算细节的评估
 • 阶乘性能优化
 • 出现错误时按AC键不会清除RPN模式下的堆栈。

关于版本

by Balatan
* 自费购买,无需付费
* 禁用且删除了不必要的权限、服务、接收器、提供器
* 清理应用不必要资源文件、压缩对齐优化、提升性能

资源下载此链接仅限VIP下载,请先登录
芊芊精典下载信息
下载地址:发表评论并刷新可见

评论:240   其中:访客  240   博主  0
  • bailmuu
   bailmuu 7
   Google Chrome 96.0.4664.104 Google Chrome 96.0.4664.104 Android 10 Android 10

   感谢分享

   • xiaoxinle
    xiaoxinle 4
    Firefox 100.0 Firefox 100.0 Android 11 Android 11

    这张纸谢谢

    • 2298974570
     2298974570 9
     WebView 4.0 WebView 4.0 Android 12 Android 12

     可以

     • 2077
      2077 6
      WebView 4.0 WebView 4.0 Android 12 Android 12

      感谢分享

      • 5iqq
       5iqq 6
       WebView 4.0 WebView 4.0 Android 9 Android 9

       感谢分享一下!

       • hyhx
        hyhx 5
        Maxthon 5.2.5.4000 Maxthon 5.2.5.4000 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

        谢谢分享

        • mypwjcy
         mypwjcy 9
         Google Chrome 86.0.4240.198 Google Chrome 86.0.4240.198 Windows 8 x64 Edition Windows 8 x64 Edition

         不错,谢谢分享。

         • txdzs521
          txdzs521 5
          Google Chrome 86.0.4240.198 Google Chrome 86.0.4240.198 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

          感谢分享

          • 757112428
           757112428 6
           Google Chrome 86.0.4240.198 Google Chrome 86.0.4240.198 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

           看看

           • guang983729
            guang983729 9
            UC Browser 13.4.0.1306 UC Browser 13.4.0.1306 Android 12 Android 12

            谢谢你

            • 20200620
             20200620 6
             MIUI Browser 16.7.10 MIUI Browser 16.7.10 Motorola Motorola

             感谢分享

             • 15983282052
              15983282052 8
              WebView 4.0 WebView 4.0 Android 12 Android 12

              • lyc82
               lyc82 7
               Google Chrome 69.0.3497.100 Google Chrome 69.0.3497.100 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

               谢谢

               • 10061991
                10061991 6
                Google Chrome 103.0.5060.104 Google Chrome 103.0.5060.104 Android 11 Android 11

                感谢分享

                • wangxiqiang
                 wangxiqiang 6
                 IBrowse r IBrowse r Android 10 Android 10

                 备用也不错

                 • oohyeah
                  oohyeah 5
                  WebView 4.0 WebView 4.0 Android 10 Android 10

                  这个不是Balatan的,期待更新一下,谢谢

                  • jpwangs
                   jpwangs 4
                   Google Chrome 104.0.0.0 Google Chrome 104.0.0.0 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

                   感谢分享

                   • zsz81
                    zsz81 2
                    UC Browser 15.0.4.1194 UC Browser 15.0.4.1194 Android 9 Android 9

                    感谢分享

                   发表评论